KONKURS "LOGOPEDYCZNE ŚPIEWANKO-WIERSZOWANKI"Konkurs "Logopedyczne śpiewanko-wierszowanki"

Zachęcamy naszych Przedszkolaków do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie
lub u wychowawców i logopedów.
 
1. Organizator konkursu:
Organizatorem Konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Planeta 21” w Krośnie.
Odpowiedzialnymi są
: Monika Jurczak logopeda i Katarzyna Bogacz nauczyciel.

2. Cele konkursu:
- motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej;
- zaangażowanie do budowania i utrwalania prawidłowej artykulacji;
- zaangażowanie do budowania kompetencji językowych;
- zaangażowanie dzieci, rodziców, nauczycieli i logopedów do rozwoju mowy i języka;
- umożliwienie dzieciom z trudnościami w mówieniu prezentacji swoich umiejętności, talentów i aktywnościtwórczej.

3. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci wraz z rodzicami uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego "Planeta 21” oraz do dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju przez Przedszkole Planeta 21”.

4. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 31 marca 2021 r.
:
-
krótkiego nagrania filmowego z wystąpieniem dziecka z dowolnie wybranym wierszem lub piosenką oraz dostarczenie uzupełnionej karty uczestnictwa (załącznik 1).

Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór (wiersz lub piosenkę) o dowolnie wybranej tematyce
w języku polskim.

Uczestnik może wykonywać utwór samodzielnie lub z rodzicem (z osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym)Czas wykonywania utworu nie może przekraczać 3 min.

Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu o „Nagrodę publiczności” w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację przesłanych nagrań na stronie facebookowej Przedszkola.

5. Sposób i termin dostarczenia prac i kart zgłoszeniowych:
Wypełnione uczestnictwa należy dostarczyć do wychowawcy grupy lub logopedy prowadzącego w formie papierowej,zaś nagranie można dostarczyć na zwrotnym nośniku elektronicznym lub w formie pliku mp4 na adres mailowy konkurs.planeta21@gmail.com. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń i nagrań na skrzynkę mailową lub na nośniku elektronicznym do gabinetu logopedycznego bądź do wychowawcy grupy do 31 marca 2021 r.


Każdy przesłany film powinien zostać opisany imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy, tytuł utworu.

6. Kategorie konkursu:
-kategoria piosenka,
-kategoria wiersz.

7.
Informacje dodatkowe:
Każde dziecko chcące wziąć udział w konkursie może zwrócić się do prowadzącego logopedy
z prośbą o pomoc w doborze utworu. Załącznik 1 z Kartą zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie logopedycznymdo pobrania u wychowawców lub logopedów lub do wydruku osobistego.


8. Kryteria oceniania oraz nagrody:
O
rganizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie:
1)
zaangażowanie,
2) dobór utworu do możliwości dziecka,
3) starania włożone w prawidłową wymowęstosownie do możliwości dziecka,
4) interpretację i osobowość sceniczną uczestnika,
5) ogólny wyraz artystyczny.

Każdy z uczestników Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są drobne nagrody rzeczowe.

Ponadto zostanie wręczona „Nagroda publiczności” -przyznana tej osobie, na którą zostanie oddana największa ilość polubień na stronie Facebook Przedszkola.Głosowanie dostępne będzie do dnia 4 kwietnia 2021r.

O dacie wręczenia nagród i dyplomów rodzice zostaną poinformowani drogą mailową.


9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyłonienie zwycięzców nastąpi do
9 kwietnia 2021 roku.

Wyniki Konkursu opublikowane będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Przedszkola http://planeta21.pl/ oraz stronie Facebook
https://www.facebook.com/Niepubliczne-Przedszkole-Integracyjne-Planeta-21-1803224973305902


 
Wszystkich zachęcamy do podjęcia wyzwania i udziału w konkursie oraz życzymy miłej zabawy !