Konkurs rodzinny - NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą dynię!

 

Regulamin konkursu:
  1. Organizatorem konkursu jest:
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Planeta21" w Krośnie,
tel. 604 255 973
 
  1. Cele konkursu:
- rozwijanie aktywności twórczej, inwencji plastyczno – technicznej poprzez wykorzystanie dyń do tworzenia różnorodnychprac – dyniowych stworów, ozdób itp.,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wspieranie więzi emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny podczas wykonywania prac.
 
  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Planeta21 wraz z rodzicami.
 
  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie z dyni ( prawdziwego  warzywa) ozdoby według swojego pomysłu.
 
  1. Wymagania konkursowe - każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jedną pracę.- każda dynia powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka.
 
  1. Prace konkursowe należy przynosić do przedszkola w terminie od 26.10.20 do 28.10.20.
 
  1. Kryteria oceny prac:
- pomysłowośći oryginalność
- estetyka
 
  1. Rozstrzygnięcie konkursu:
- najciekawsza praca nagrodzona zostanie przez jury,
- dodatkowo przyznamy nagrodę specjalną wyłonioną przez głosowanie na naszym przedszkolnym facebooku ( głosowanie od 30.10.20 do 01.11.20 do godziny 20.00).
 
  1. Ogłoszenie wyników nastąpi 02.11.2020.
 
  1. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu – Magdaleny Szczypińskiej – Oleksy.

ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!