Agnieszka Bogacz - nauczyciel w grupie Rybki


Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim  (specjalność Pedagogika resocjalizacyjna).


Uczestniczka szkoleń:

 
 • "W co się bawić z dziećmi",
 • "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej",
 • "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz", 
 • "Terapeuta cień dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera", 
 • "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji",
 • "Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy", 
 • "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów", 
 • "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy",
 • "Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą",  
 • "Sensoplastyka® Wstęp", 
 • "Sensoplastyka® Trener I st.".