Agnieszka Bogacz - nauczyciel w grupie Żabki

Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim  (specjalność Pedagogika resocjalizacyjna). Ukończyła warsztaty "W co się bawić z dziećmi", "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej". Odbyła szkolenia: "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz", "Terapeuta cień dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera", "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji", "Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy", "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów", "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy", "Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą",  "Sensoplastyka® Wstęp", "Sensoplastyka® Trener I st.".