Agnieszka Gabańska - oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pedagog specjalny (specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami genetycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną, terapię ręki, terapię oka oraz zajęcia grupowe obejmujące arteterapię. W swojej pracy wykorzystuje elementy Integracji Sensorycznej, elementy Terapii Ręki, elementy masażu, elementy Sensoplastyki®, elementy metody Padovan – ćwiczenia oka, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności Knillów.
Uczestniczka szkoleń: 
 

 • Szkolenie "Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym" zorganizowane przez Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju w Warszawie.
 • Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej" zorganizowane przez ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
 • Szkolenie z zakresu ortoptyki "Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów, model wspomagania pracy oczu i mózgu" zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL w Warszawie.
 • Szkolenie "Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz®" zorganizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie.
 • Szkolenie "Sensoplastyka- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat" zorganizowane przez Inkubator Inspiracji (pracownię twórczej edukacji i rozwoju) w Krakowie.
 • Szkolenie "Metoda Integracji Sensorycznej (SI) wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu" zorganizowane przez ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie.
 • Szkolenie "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji" zorganizowane przez Fundację 21 w Krośnie.
 • Szkolenie prowadzone metodą Klanzy "W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci wieku 2+" zorganizowane przez Fundację 21 w Krośnie.
 • Szkolenie "Logorytmika - ruch słuch słowo©" zorganizowane przez ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
 • Szkolenie "Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym" zorganizowane przez Fundację 21 w Krośnie.
 • Szkolenie "You can talk - Po prostu mów!" Podstawy logopedii medialnej dla pracujących głosem zorganizowane przez Fundację 21 w Krośnie.
 • Szkolenie "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego" zorganizowane przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.