Agnieszka Ziemiańska - nauczyciel w grupie ŻabkiAbsolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Pracowała również jako opiekun dzieci niepełnosprawnych oraz terapeuta treningów mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie uczestniczka kursu dla nauczycielek i opiekunek, podnoszący kompetencje o pracę w "Nurcie bliskości".


Uczestniczka szkoleń i warsztatów:

 
  • Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku;
  • Kurs kierowników wycieczek i imprez szkolnych;
  • Matematyka dla smyka;
  • Przedszkolne imprezy jesienno-zimowe;
  • Zabawy wyciszające i techniki relaksacyjne w grupie przedszkolnej i szkolnej;
  • Kodujące brzdące;
  • Inspiracje muzyczne na cały rok szkolny;
  • Bliskość w adaptacji - wspierające metody dla opiekunek i nauczycielek.