Aleksandra Moskal - nauczyciel logopeda, nauczyciel wspomagający w grupie RybkiAbsolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika społeczno - opiekuńcza. Ukończyła studia podyplowowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Logopedia, Neurologopedia, Terapia Autyzmu oraz Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Doświadczenie zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.


Uczestniczka kursów i szkoleń:

- "Logorytmika",
- "Trudności w uczeniu się - rozpoznawanie i diagnoza w klasach I-III",
- "Terapia behawioralna w pracy z osobą prejawiającą trudne zachowania",
-  "Stosowana Analiza Zachowania w pracy z dzieckiem trudnym",
- Sympozjum naukowe: "Metdy i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością".