Aneta Kubit - nauczyciel w grupie WiewiórkiAbsolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy z dziećmi w żłobku oraz podczas usług opiekuńczych u dzieci z zaburzeniami psychicznymi. W wolnym czasie również animatorka na imprezach okolicznościowych.


Uczestniczka szkoleń i kursów:

 
  • podstawy modelowania balonów - zabawa połączona z rozwojem,
  • joga dla dzieci jako pomysł na zajęcia ruchowe oraz na innowację pedagogiczną,
  • kurs asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • szkolenie muzyczne Moniki Kluczy "przygody z muzyką część 3 Wiosna",
  • szkolenie Akademii Animacji Lokalnej.