Aneta Wnęk - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika rodziny.
Absolwentka studiów podyplomowych na specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

W latach 2012-2013 wolontariuszka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Ukończyła szkolenia:

- „Profilaktyka przemocy”,

- „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej”,

- „Metody aktywizujące w świetlicy”,

- „Kurs wychowawcy kolonijnego”,

- „Matematyka od przedszkola”.

 

Obecnie studentka studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.