Anna Kazanecka - nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający w grupie Wiewiórki


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych, kierunek Logopedia - Tarnowska Wyższa Szkoła w Tarnowie. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika - Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica". Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, kierunek Oligofrenopedagogika.


Uczestniczka szkoleń:

 
 • KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż do 9r.ż.
 • Przezczaszkowa Stymulacja Stałoprądowa (tDCS).
 • Metoda Klanzy -" W co się bawić z maluszkami czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+",
 • "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz",
 • "Terapia Ręki",
 • "Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej", 
 • „Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym”,
 • „You can talk – po prostu mów”, 
 • "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów", 
 • "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy",
 • "Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą".