Anna Kazanecka - nauczyciel wspomagający, nauczyciel pedagog

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych, kierunek Logopedia - Tarnowska Wyższa Szkoła w Tarnowie. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika - Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica". Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, kierunek Oligofrenopedagogika. Ukończyła szkolenia: Metoda Klanzy -" W co się bawić z maluszkami czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+ " ,"Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz", "Terapia Ręki", "Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej", „Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym”, „You can talk – po prostu mów”, "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów", "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy", "Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą".