Anna Trybiec - nauczyciel w grupie Chochliki


Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu i w szkole. Do 2012r. wolontariuszka Stowarzyszenia "TAK ŻYCIU" w Strzyżowie, gdzie pracowała również jako opiekun świetlicy terapeutycznej z młodzieżą niepełnosprawną.


Uczestniczka szkoleń i warsztatów:
 
 • "Aktywne Słuchanie Muzyki według B. Strauss",
 • "Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku",
 • "Kurs kierowników wycieczek i imprez szkolnych",
 • "Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej",
 • Warsztaty z zakresu "Metody pracy z dzieckiem z ADHD",
 • Kurs "Animatorów czasu wolnego",
 • "Warsztaty origami", Polskie Centrum Origami w Rzeszowie,
 • "Pedagogika Zabawy - Jak w zabawie wspierać rozwój emocjonalny dzieci?",
 • "Kodowanie na dywanie. Uniwersalne gry i zabawy",
 • "Logosyczaki. Przedszkolaki, czyli jak poprzez zabawę rozwijać mowę dziecka",
 • "Kurs grafiki komputerowej".