Anna Trybiec - nauczyciel w grupie Tygryski


Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu i w szkole. Do 2012r. wolontariuszka Stowarzyszenia "TAK ŻYCIU" w Strzyżowie, gdzie pracowała również jako opiekun świetlicy terapeutycznej z młodzieżą niepełnosprawną.


Uczestniczka szkoleń i warsztatów:
 
 • Zatańcz ze mną w przedszkolu. Jak przygotować i przeprowadzić zajęcia taneczne w grupie przedszkolnej.
 • Logorytmika I stopnia,
 • Logorytmika II stopnia,
 • Aktywne Słuchanie Muzyki według B. Strauss,
 • Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku,
 • Kurs kierowników wycieczek i imprez szkolnych,
 • Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Warsztaty z zakresu "Metody pracy z dzieckiem z ADHD,
 • Kurs animatorów czasu wolnego,
 • Warsztaty origami,
 • Pedagogika Zabawy - Jak w zabawie wspierać rozwój emocjonalny dzieci?,
 • Kodowanie na dywanie. Uniwersalne gry i zabawy,
 • Logosyczaki. Przedszkolaki, czyli jak poprzez zabawę rozwijać mowę dziecka,
 • Kurs grafiki komputerowej.