Barbara Staryszak- fizjoterapeuta


Absolwentka studiów magisterskich  Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracuje głównie z pacjentami neurologicznymi. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, urazami czaszkowo-mózgowymi, udarami mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi, guzami CUN, urazami rdzenia kręgowego, przepukliną oponowo-rdzeniową, uszkodzeniem splotu barkowego. Prowadziła również zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży w ramach Szkoły Rodzenia. W przedszkolu prowadzi indywidualną terapię fizjoterapeutyczną opierając się głownie na ocenie dziecka i terapii według "Neurorozwojowej Metody NDT Bobath". Wykorzystuje elementy trójpłaszczyznowej terapii stóp, pracuje również według koncepcji PNF, stosuje terapię mięśniowo-powięziową, wykorzystuje aplikacje kinezjotaping dla dzieci i niemowląt, stosuje techniki masażu klasycznego, massażu Shantala, wykorzystuje techniki z zakresu terapii manualnej.
 


Uczestniczka szkoleń: 
 

  • "Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath", kurs zorganizowany przez jednostkę usługowo-szkoleniową "The Helping Hand" w Głogowie,
  • "Terapia Manualna, techniki podstawowe wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie kończyny dolnej",
  • "Terapia Manualna, techniki podstawowe wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie kończyny górnej",
  • "Terapia Manualna, techniki podstawowe wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa",
  • "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)", kurs zorganizowany przez Top School w Krakowie, 
  • "Kinesiology Taping", kurs zoragnizowany przez K-Active Association w Krakowie,
  • "Trening dna miednicy dla kobiet", szkolenie zorganizowane przez AreoActive w Krakowie,
  • "Masaż klasyczny", kurs zorganizowany przez Bio-relax,
  • "praktyczny schemat postępowania terapeutycznego u pacjentów po uszkodzeniu szyjnego odcinka kręgowego-tetraplegia", warsztaty zorganizowane przez mgr Łukasza Gajosa i mgr Sebastiana Utnika.Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:

 

  • Konferencje naukowo-szkoleniowe Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM.