Dominika Dubis - nauczyciel wspomagający w grupie Chochliki, nauczyciel języka angielskiego


Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.
 
 
Uczestniczka szkoleń:

 
 • "Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży",
 • "Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych",
 • "Metoda kolorowych dźwięków w przedszkolu”,
 • Szkolenia muzyczno-taneczne: „Zatańcz z nami wiosną i latem”, „Warsztaty jesienne" i „Warsztaty zimowe”, Studio Rytmu i Tańca Triangiel,
 • Warsztaty muzyczno- teatralne:  „Wiosenne nutki” , „Witajcie na planecie muzyki”, Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni,
 • "Muzyczny talent mam. Logorytmiczne inspiracje. cz. I”,
 • "Pięta i palce. Logorytmiczne inspiracje cz. II.”,
 • "Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”,
 • "Kreatywni w edukacji”, LiveKid,
 • "I love Boo. Max is cold! –wprowadzenie słownictwa związanego z porą roku cz. 5”,
 • Szkolenie z języka angielskiego „(Przed)wakacyjny 4Pack Pomysłów” i „4Pack Pomysłów”,
 • "SmykoMultisensoryka” , trener I stopnia.