Dominika Dubis - nauczyciel wspomagający w grupie Tygryski, nauczyciel języka angielskiego


Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła także studia podyplomowe: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.
 
 
Uczestniczka szkoleń:

 
 • Angielski w przedszkolu. Ogarniam to!,
 • Kontakt, czyli uważna komunikacja z dzieckiem,
 • Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych,
 • Metoda kolorowych dźwięków w przedszkolu,
 • Szkolenia muzyczno-taneczne: „Zatańcz z nami wiosną i latem”, „Warsztaty jesienne" i Warsztaty zimowe”,
 • Warsztaty muzyczno- teatralne:  „Wiosenne nutki” , „Witajcie na planecie muzyki",
 • Muzyczny talent mam. Logorytmiczne inspiracje. cz. I,
 • Pięta i palce. Logorytmiczne inspiracje cz. II.,
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu,
 • Kreatywni w edukacji,
 • I love Boo. Max is cold! –wprowadzenie słownictwa związanego z porą roku cz. 5,
 • Szkolenie z języka angielskiego „(Przed)wakacyjny 4Pack Pomysłów” i „4Pack Pomysłów",
 • SmykoMultisensoryka, trener I stopnia,
 • Sensoplastyka® - trener I stopnia.