Dorota Műnzberger - Gąbka - nauczyciel w grupie Wiewiórki, nauczyciel muzyki


Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi - nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel muzyki. Ukończyła blok przedmiotów pod nazwą „Muzyka w działaniach terapeutycznych”. Dodatkowo absolwentka studiów na kierunku Zarządzanie Oświatą. Nauczyciel dyplomowany.


Uczestniczka szkoleń:

 
  • Seminarium pt.: Mówię świadomie”,
  • „Jak bawić się muzyką? Aktywizacja dziecka poprzez zabawę, śpiew i taniec”,
  • Seminarium i warsztaty z zakresu nauczania rytmiki i kształcenia słuchu w oparciu o metodę Emila Jaques’a Dalcroze’a”,
  • „Wspieranie wartościowego rozwoju dziecka w kontekście nowej podstawy programowej – integracja sensoryczna”,
  • „Zabawy wzmacniające rozwój emocjonalny u dzieci”,
  • „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym”,
  • „Rola muzyki i tańca w edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”,
  • „Zabawy integracyjne dla dzieci”.