Ewa Szajnicka - wicedyrektor, nauczyciel psycholog


Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (ASD) oraz Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu. Po zderzeniu ze światem dziecięcej fantazji, logiki i ciekawości odkryła swoje powołanie. Jej celem jest wspomagać rozwój u dzieci z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami. Chce towarzyszyć im i pomagać osiągać kolejne etapy rozwoju, a rodzicom służyć radą i wsparciem w walce o jak najlepsze funkcjonowanie ich dzieci. Największe doświadczenie posiada w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i Zespołem Aspergera).
 


Uczestniczka szkoleń:
 

 • "Terapia behawioralna w pracy z dziećmi przejawiającym deficyty rozwojowe” (Scolaris),
 • "KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego” (Komlogo),
 • "Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi” (PTSB),
 • "Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania” (PTSB),
 • "Pozwólmy dzieciom być głośno – praca z grupą nie musi być trudna” (Scolaris),
 • "Szkolenie uprawniające do praktycznego stosowania Tomatisa -certyfikat poziom I” (,
 • "Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym” (Solis Radius),
 • "Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” (Promyk Słońca),
 • "Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym" (roczny kurs organizowany przez ODN Mensana),
 • "Trening Umiejętności Społecznych" (Pomoc Autyzm),
 • "Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)" zorganizowane przez BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii we Wrocławiu,
 • "Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić?" (Fundacja 21),
 • "Terapia behawioralna w teorii i praktyce- 3 modułowy kurs bazowy (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • "Skale Inteligencji Stanford-Binet 5" (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych),
 • "Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń autystycznych" (Synapsis),
 • "Picture Exchange Communication System - poziom I" (Pyramid Educational Consultants of Poland),
 • "Afazja – diagnoza i terapia" (Fundacja 21),
 • "Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin" (Ośrodek Psychoterapii Systemowej),
 • "Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" (Effatha sp. z o.o.),
 • "Wprowadzenie do metody Growth through Play System" (Fundacja Zrozumieć Autyzm),
 • "Szkolenie I Stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania" (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej),
 • "Kurs Terapii Zajęciowej" (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie).


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych:
 

 • II Konferencja Badabada - "Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm", Warszawa,
 • III Ogólnopolska Konferencja pt. „Autyzm – diagnoza i terapia”, Krosno,
 • Międzynarodowa Konferencja „Autyzm bez przemocy”, Wrocław,
 • Konferencja „Autyzm? Co Ty wiesz o autyzmie? Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera w aspektach życia codziennego”, Kraków,
 • Konferencja „Autyzm – uchwycone w kadrze. Nauka dla praktyki – praktyka dla nauki”,  Kraków,
 • Konferencja Szkoleniowa „Uzależnienia – kontekst wczesnodziecięcy”, Kraków.