Ewa Wyszatycka - nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i młodzieży, przejawiającej różnorakie dysfunkcje rozwojowe oraz zaburzenia zachowani. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci w wieku przedszkolnym.

Jej zawodowe motto, to słowa Janusza Korczaka, niedoścignionego wzoru wychowawców i pedagogów: „ Nie ma dziecka, jest człowiek”.

Uczestniczka szkoleń:

  • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (Rzeszów)

  • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący, syczący). ABC początkującego logopedy (Rzeszów)

  • Rotacyzm. ABC początkującego logopedy (Rzeszów)

  • Autyzm - diagnoza i terapia

  • Techniki pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych miejscach opieki nad dziećmi (Rzeszów)