Ewa Wyszatycka - nauczyciel logopeda


Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno - artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i młodzieży przejawiającej róznorakie dysfunkcje rozwojowe oraz zaburzenia zachowania. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci w wieku przedszkolnym.
Jej motto to słowa Janusza Korczaka, niedoścignionego wzoru wychowawców i pedagogów: "Nie ma dziecka, jest człowiek".


Uczestniczka szkoleń:

 

  • "Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne", Rzeszów,
  • "Seplenienie (szereg szumiący, ciszący, syczący). ABC początkującego logopedy", Rzeszów,
  • "Rotacyzm. ABC początkującego logopedy", Rzeszów,
  • "Autyzm - diagnoza i terapia",
  • "Techniki pracy z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i innych miejscach opieki nad dziećmi", Rzeszów.