Ewelina Drozd - naczyciel w grupie MotylkiAbsolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika rodziny na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zawodowe  zdobyła pracując z dziećmi w Domu Dziecka i Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.


Uczestniczka szkoleń i kursów:
  • Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku,
  • Kurs kierowników wycieczek i imprez szkolnych,
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.