Ewelina Frydrych - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów podyplomowych na specjalności: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.


Uczestniczka szkoleń:

 
  • "W co się bawić z dziećmi",
  • "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz",
  • "Terapeuta cień dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera",
  • "Zachowania problemowe związane z seksualnością osób z ASD",
  • "Learn how to teach - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu",
  • "Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy",
  • "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów", 
  • "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy",
  • "Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą",
  • "Sensoplastyka(R) Trener I st.".

Uczestniczka III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Autyzm - diagnoza i terapia", zorganizowanej przez Fundację 21.