Ewelina Frydrych - nauczyciel wspomagający w grupie Żabki, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów podyplomowych na specjalności: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła warsztaty taneczne dla nauczycieli, "W co się bawić z dziećmi", . Odbyła szkolenia:  "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz", "Terapeuta cień dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera"., "Zachowania problemowe związane z seksualnością osób z ASD", "Learn how to teach - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu", "Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy", "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów", "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy", "Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą", "Sensoplastyka(R) Trener I st.". Uczestniczka III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Autyzm - diagnoza i terapia", zorganizowanej przez Fundację 21.