Ewelina Gaborska - nauczyciel w grupie Raczki


Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego, magister edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.