Ewelina Kruczak - nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający w grupie Chochliki


Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim, a wcześniej studiów licencjackich na kierunku oligofrenopedagogika i reedukacja na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji
i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.Uczestniczka szkoleń:

 
  • „Metoda Padovan'' Neurofunkcjonalnej Reorganizacji – Moduł I,
  • ,,Terapia ręki - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci
    i młodzieży©'',
  • ,,Zastosowanie Plastykoterapii w terapii zajęciowej”,
  • „,,Ortoptyka''- Zaburzenia funkcji wzrokowych'',
  • ,,Trudne zachowania w teorii i praktyce'',
  • ,,Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym'',
  • ,,Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem autystycznym"
  • „Terapia Neurotaktylna” poziom 1 .