Ewelina Kruczak - nauczyciel wspomagający, nauczyciel pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na wydziale Pedagogiki i Psychologii – specjalność Oligofrenopedagogika i reedukacja. W trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim – specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła kurs kwalifikacyjny "Terapia ręki – gwarancja prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz szkolenie "Zastosowanie Plastykoterapii w terapii zajęciowej".