Jagoda Iskierska - pomoc nauczyciela


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej m. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydziału Pedagogicznego, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.              
Podczas studiów zaangażowana w działalność wolontariacką. Otrzymała podziękowanie za wkład w rozwój rodzicielstwa zastępczego oraz wyróżnienie pracy dyplomowej od Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.
 

Uczestniczka szkoleń:
 
  • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss,
  • Aktywne słuchanie muzyi poważnej według koncepcji Batii Strauss,
  • Kierownik wycieczek i imprez szkolnych,
  • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
  • Terapia ręki,
  • Gry i zabawy ruchowe,
  • Pozytywna dyscyplina,
  • W co się bawić z dziećmi.