Jagoda Iskierska - pomoc nauczyciela


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej m. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydziału Pedagogicznego, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna.              
Podczas studiów zaangażowana w działalność wolontariacką. Otrzymała podziękowanie za wkład w rozwój rodzicielstwa zastępczego oraz wyróżnienie pracy dyplomowej od Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.
 

Uczestniczka szkoleń:
 
  • "Kierownik wycieczek i imprez szkolnych’’,
  • "Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej",
  • "Terapia ręki’’,
  • "Gry i zabawy ruchowe",
  • "Pozytywna dyscyplina",
  • "W co się bawić z dziećmi".