Joanna Koryl - nauczyciel wspomagający


Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.


Uczestniczka szkoleń:

 
  • "Animator zabaw dziecięcych",
  • "Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia: diagnoza - terpaia - masaż",
  • Metoda AKtywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss",
  • "Dziecko z autyzmem w przedszkolu inetgracyjnym",
  • "Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne".