Joanna Koryl - nauczyciel wspomagający

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Ukończyła kurs Animatora zabaw dziecięcych oraz szkolenia: Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza - terapia - masaż, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Strauss, Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym a także Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne.