Justyna Nowosielska - pomoc nauczycielaOpiekun Medyczny z dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle, somatycznie chorymi. Wspólnie z nauczycielami dba o bezpieczeństwo i pełni opiekę nad dziećmi.


Ukończone kursy i szkolenia:

 
  • Kurs pierwszej pomocy,
  • Technik Masażysta,
  • Igłoterapia w rehabilitacji,
  • Taping rehabilitacyjny.