Justyna Topolska - nauczyciel w grupie Raczki

 

 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - licencjat oraz studiów magisterskich na AHE w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z elementami logopedii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w OREW w Krosno.
 Uczestniczka szkoleń:

 

  • Logorytmika II stopnia,
  • Logorytmika I stopnia,
  • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym,
  • Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne,
  • Metoda Aktywnego Słuchania wg Batii Strauss.