Justyna Topolska - nauczycielAbsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - licencjat oraz studiów magisterskich na AHE w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z elementami logopedii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w OREW w Krosno.


Uczestniczka szkoleń:


 

  • "Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym",

  • "Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne",
  • "Metoda Aktywnego Słuchania wg Batii Strauss".