Justyna Topolska - nauczyciel

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny , kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na AHE w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z elementami logopedii. Obecnie studentka studiów podyplomowych: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
 

Uczestniczka kursów:

  • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym”,

  • Trudne zachowania w teorii i praktyce- szkolenie wstępne”,

  • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss”.

  • Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w OREW w Krosno.