Karolina Dziedzic - nauczyciel w grupie Żabki


Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Humanistycznym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Obecnie studentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.