Karolina Mazur - nauczyciel w grupie Chochliki

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Filologicznego, na kierunku: filologia polska, specjalizacja nauczycielska. Studia magisterskie ukończyła na specjalizacji edytorstwo. Dodatkowo absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku: edukacja przedszkolna. Wybrała te studia, ponieważ praca z dziećmi to jej pasja. Stara się zawsze postrzegać świat z perspektywy "małego" człowieka, ponieważ jest to klucz do poznania dziecka, jego potrzeb i zachowania.

Uczestniczka szkoleń:
- "
Sensoplastyka
®",
- "Metoda Aktywnego Słuchania wg Batti Strauss'a".