Katarzyna Bogacz - nauczyciel w grupie Wiewiórki

Absolwentka Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kierunku: Pedagogika Wczesnoszkolna. Ukończyła szkolenia: Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”, „Zabawy kreatywne”, „Zabawa bawi, uczy, wychowuje”, „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej”, „Metoda Dobrego Startu (MDS) M. Bogdanowicz", „Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy", „Jak wykorzystać Metodę Labana w pracy z dziećmi”, „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy", „Trudne zachowania w teorii i praktyce”, „Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym”.  Wzięła udział w warsztatach metodycznych: „Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej". Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.
Uważa, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane.