Katarzyna Bogacz - nauczyciel wspomagający w grupie Tygryski


Absolwentka Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kierunku: Pedagogika Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.


Uczestniczka szkoleń:

 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Hortiterapia w pracy z osobami z różnego typu dysfunkcjami,
 • Kinezjologia Edukacyjna: Brain Gym,
 • Zabawy kreatywne,
 • Zabawa bawi, uczy, wychowuje,
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej,
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) M. Bogdanowicz, 
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy,
 • Jak wykorzystać Metodę Labana w pracy z dziećmi,
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy,
 • Trudne zachowania w teorii i praktyce,
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym, 
 • Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej.