Katarzyna Bogacz - nauczyciel wspomagający w grupie Wiewiórki


Absolwentka Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kierunku: Pedagogika Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.


Uczestniczka szkoleń:

 

  • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”,
  • „Zabawy kreatywne”,
  • „Zabawa bawi, uczy, wychowuje”,
  • „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej”,
  • „Metoda Dobrego Startu (MDS) M. Bogdanowicz", 
  • „Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy",
  • „Jak wykorzystać Metodę Labana w pracy z dziećmi”, „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy",
  • „Trudne zachowania w teorii i praktyce”,
  • „Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym”, 
  • „Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej".