Katarzyna Szajna - nauczyciel w grupie Rybki


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów zaangażowana w działalność Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych. Ukończyła warsztaty taneczne dla nauczycieli. 


Uczestniczka szkoleń:

 
  • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz,
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,
  • Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej.