Katarzyna Szajna

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów zaangażowana w działalność Koła Naukowego Pedagogów i' Pedagogów Specjalnych. Ukończyła warsztaty taneczne dla nauczycieli. Odbyła szkolenia:  "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz", "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji". Wzieła udział w warsztatach metodycznych: "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej".