Katarzyna Zajdel - nauczyciel w grupie Chochliki, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydziału Pedagogicznego, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – licencjat. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Odbyła szkolenia prowadzone przez p. mgr Agatę Pieniążek: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym” oraz „Trudne zachowania w teorii i praktyce – szkolenie wstępne”.