Krystyna Kostur - nauczyciel logopeda

Absolwentka Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda, pedagog (specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna). Prowadzi terapię wykorzystując elementy metody krakowskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczka konferencji i szkoleń: szkolenie: „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej", II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Fundację 21 pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.3.