Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel w grupie Wiewiórki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie: Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat , oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ukończyła warsztaty „Dziecko w świecie dramy” oraz kurs doskonalący „Wprowadzanie pojęć matematycznych, zadania, gry i zabawy z klockami w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”.
 

Odbyła szkolenia:

  • Nauczyciel przedszkola, kreator i pedagog”,

  • Rozwijanie potencjału twórczego dziecka – trening modelujący kompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy”,

  • Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu”,

  • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym”.