Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel wspomagający w grupie Raczki


Ukończyła studia licencjackie  na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna na PWSZ w Krośnie oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza na AHE w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Uczestniczka szkoleń i warsztatów:

 

  • „Wprowadzanie pojęć matematycznych, zadania, gry i zabawy z klockami w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”,
  • „Nauczyciel przedszkola, kreator i pedagog”,
  • „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka – trening modelujący kompetencje  w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy”,
  • „Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu”,
  • „Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym”,
  • „Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne”,
  • „Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss”,
  • „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe”,
  • „Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz”.