Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel wspomagający w grupie Wiewiórki


Ukończyła studia licencjackie  na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna na PWSZ w Krośnie oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza na AHE w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Uczestniczka szkoleń i warsztatów:

 

 • Sensoplastyka® - trener I stopnia,
 • Warsztaty muzyczne Nutki Ludki - Inspiracje muzyczne na cały rok szkolny,
 • Masturbacja dziecięca w wieku przedszkolnym,
 • Wprowadzanie pojęć matematycznych, zadania, gry i zabawy z klockami w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
 • Nauczyciel przedszkola, kreator i pedagog,
 • Rozwijanie potencjału twórczego dziecka – trening modelujący kompetencje  w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy,
 • Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu,
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym,
 • Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne,
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss,
 • Terapia behawioralna w pracy z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe,
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz.