Małgorzata Kaczor - fizjoterapeuta


Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami rozwojowej koordynacji, wadami genetycznymi, przepukliną oponowo-rdzeniową, kręczem szyi oraz wadami postawy.
W Fundacji prowadzi indywidualną terapię fizjoterapeutyczną głównie opierając się na ocenie i terapii dziecka według "Neurorozwojowej Metody NDT Bobath".
Wswojej pracy wykorzystuje także techniki Emmetta, terapię trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp, pracuje według koncepcji PNF. Stosuje terapię czaszkowo-krzyżową oraz elementy Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan. Wykorzystuje aplikacje kinezjotaping dla dzieci i niemowląt, prowadzi ocenę i terapię według metody dr Świetłany Masgutowej, stosując techniki masażu klasycznego, masażu Shantala oraz terapii taktylnej oraz elementy Integracji Sensorycznej. Wykorzystuje także techniki z zakresu terapii manualnej, prowadzi zajęcia grupowe stosując metodę ruchu rozwijającego bazującego na terapii W. Sherborne oraz prowadzi terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.Uczestniczka szkoleń:
 

 • "Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath" kurs zorganizowany przez Rehamax w Krynicy Zdroju zgodnie z obowiązującymi przepisami Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath,
 • "Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan'' moduł I, w Gdańsku,
 • "Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa", kurs zorganizowany przez BioMed we Wrocławiu",
 • "Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp" kurs zorganizowany przez Reha Plus w Krakowie,
 • "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation' (PNF)'' kurs zorganizowany przez Rehamax w Rzeszowie,
 • "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) w Pediatrii'' kurs zorganizowany przez Reha Plus w Krakowie,
 • "Trójpłaszczyznowa terapia skolioz", kurs zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
 • "Ocena Neurorozwojowa Niemowląt, Wczesna Interwencja", kurs zorganizowany przez Annę Pawłowską-Barbach w Warszawie,
 • "Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, moduł I", kurs zorganizowany przez Rehamax w Warszawie,
 • "Manualne techniki znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta, moduł I-IV", kurs zorganizowany przez Annę Regner we Wrocławiu,
 • "Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, moduł I, zorganizowany przez Fundację Promyk Słońca we Wrocławiu,
 • "Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, moduł II "Pływy i pulsacja", zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
 • "Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, moduł III "Zaawansowane techniki terapii czaszkowo-krzyżowej", zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
 • "Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, moduł IV "Trauma i terapia doświadczenia somatycznego", zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
 • "Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, moduł V "Praca z dziećmi - zasady uzdrawiania", zorganizowany przez Fundację "In Corporte" w Katowicach"
 • "Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, moduł VI "Zasady pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlęciem", zorganizowany przez Fundację "In Corporte" w Katowicach"
 • "Kurs masażu leczniczego II", szkolenie zorganizowane przez BIO-RELAX w Krakowie,
 • "Praktyczny kurs Masażu Shantala", szkolenie zorganizowane przez instruktora Masażu Shantala - KIngę Boczar w Korczynie,
 • "Kinesiology Taping", kurs zorganizowany przez K-Active Associaton w Krośnie,
 • "Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci" (K-Taping therapist training for paediatrics), kurs zorganizowany przez Fundację 21 oraz K-Taping Academy w Krośnie,
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne", szkolenie zoragnizowane przez Gremi w Rzeszowie,
 • "Podniesienie kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów w zakresie Terapii Manualnej",
 • "Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego", kurs zorganizowany przez Rehalab Academy w Rymanowie Zdroju,
 • "Terapia Taktylna", kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rymanowie Zdroju,
 • "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody Świetłany Masgutowej, moduł I", kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration we Wrocławiu,
 • "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody Świetłany Masgutowej, moduł II", kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rzeszowie,
 • "Integracja odruchów ustno-twarzowych wg metody Świetłany Masgutowej, kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rymanowie,
 • "Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych wg metody Świetłany Masgutowej, moduł I", w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rzeszowie,
 • "Repatering integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych wg metody Świetłany Masgutowej", kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Krośnie. 


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 
 • "II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, pt. "Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach po urazach centralnego układu nerwowego",
 • Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Urologiczne w Krakowie pt. "Nietrzymanie moczu jako problem zdrowia społecznego",
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Fundację 21 pt. "Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz. 3".