Małgorzata Kaczor - fizjoterapeuta


Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego.
Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami rozwojowej koordynacji, wadami genetycznymi, przepukliną oponowo-rdzeniową, kręczem szyi oraz wadami postawy.
Prowadzi indywidualną terapię fizjoterapeutyczną głównie opierając się na ocenie i terapii dziecka według "Neurorozwojowej Metody NDT Bobath".
W swojej pracy wykorzystuje także techniki Emmetta, terapię według trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp, pracuje według koncepcji PNF. Stosuje terapię czaszkowo – krzyżową oraz elementy Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan. Wykorzystuje aplikacje kinezjotaping dla dzieci i niemowląt, prowadzi ocenę i terapię według metody dr Świetłany Masgutowej, stosując techniki masażu klasycznego, masażu Shantala oraz terapii taktylnej oraz elementy Integracji Sensorycznej. Wykorzystuje także techniki z zakresu terapii manualnej, prowadzi zajęcia grupowe stosując metodę ruchu rozwijającego bazującego na terapii W. Sherborne oraz prowadzi terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 
Uczestniczka szkoleń:
 • "Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath" kurs zorganizowany przez Rehamax w Krynicy Zdroju zgodnie z obowiązującymi przepisami Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath.
 • "Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan'' moduł I, w Gdańsku.
 • "Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa" kurs zorganizowany przez BioMed we Wrocławiu.
 • "Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp" kurs zorganizowany przez Reha Plus w Krakowie.
 • "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation' (PNF)'' kurs zorganizowany przez Rehamax
 • w Rzeszowie.
 • "Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) w Pediatrii'' kurs zorganizowany przez Reha Plus w Krakowie.
 • "Trójpłaszczyznowa terapia skolioz'' kurs zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
 • "Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja'' kurs zorganizowany przez mgr Annę Pawłowską – Barabach w Warszawie.
 • "Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej'' Moduł I, kurs zorganizowany przez Rehamax w Warszawie.
 • ''Manualne techniki znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta'', moduł I – IV kurs zorganizowany przez Annę Regner we Wrocławiu.
 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł I zorganizowany przez Fundację Promyk Słońca
 • we Wrocławiu.
 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł II ,,Pływy i pulsacja” zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł III ,,Zaawansowane techniki terapii czaszkowo - krzyżowej” zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł IV ,,Trauma i terapia doświadczenia somatycznego” zorganizowany przez Katedrę Fizjoterapii - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł V ,,Praca z Dziećmi – Zasady Uzdrawiania” zorganizowany przez Fundację ,,In Corporte” w Katowicach.
 • "Terapia Czaszkowo – Krzyżowa'' Moduł VI ,,Zasady pracy terapeutycznej z Kobietą w ciąży, Noworodkiem i Niemowlęciem” kurs zorganizowany przez Fundację ,,In Corporte” w Katowicach.
 • "Kurs masażu leczniczego II'' szkolenie zorganizowane przez BIO-RELAX w Krakowie.
 • "Praktyczny kurs Masażu Shantala” szkolenie zorganizowane przez instruktora Masażu Shantala - Kingę Boczar w Korczynie.
 • "Kinesiology Taping” kurs zorganizowany przez K-Active Associaton w Krośnie.
 • "Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci'' (K-Taping therapist training for paediatrics) kurs  zorganizowany przez Fundację 21 oraz K-Taping Academy w Krośnie.
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne'' szkolenie zorganizowane przez Gremi w Rzeszowie.
 • "Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych Fizjoterapeutów w Zakresie Terapii Manualnej" szkolenie dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie.
 • "Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego" kurs zorganizowany przez Rehalab Academy w Rymanowie Zdroju.
 • "Terapia Taktylna" kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rymanowie Zdroju.
 • "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych'' według metody dr Świetłany Masgutowej, Moduł I w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration we Wrocławu.
 • "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych'' według metody dr Świetłany Masgutowej, Moduł II kursu w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rzeszowie.
 • "Integracja odruchów ustno – twarzowych" według metody dr Świetłany Masgutowej, kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rymanowie.
 • "Integracja odruchów wzrokowo - słuchowych" według metody dr Świetłany Masgutowej, kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Rzeszowie.
 • "Repatering integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych'' według metody dr Świetłany Masgutowej, kurs w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration w Krośnie.
 
Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 • II Miedzynarodowe Dni Rahabilitacji zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski
 • w Rzeszowie pt. "Potrzeby i standardy Rehabilitacji w Chorobach po Urazach Centralnego Układu Nerwowego".
 • Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Urologiczne w Krakowie pt. "Nietrzymanie moczu jako problem zdrowia społecznego".
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Fundację 21 pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.3.