Małgorzata Śnieżek - nauczyciel w grupie Rybki


Absolwentka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku: pedagogika w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magiosterskich na Uniwersytecie rzeszowskim na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńczo-wychowawcza. Aktualnie studentka studiów podyuplomowych w Małopolskim Centrum Edukacji w Brzegu na kierunku Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w przedszkolu.


Uczestniczka szkoleń:
 
  • Bunt i agresja,
  • Zaburzenia Integracji Sensorycznej,
  • Zabawy dla dzieci w spektrum autyzmu,
  • Techniki radzenia sobie ze złością u dzieci.