Martyna Kochanik - nauczyciel w grupie WiewiórkiAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna     i wychowanie przedszkolne. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w przedszkolu oraz w szkole specjalnej.
 
 
Uczestniczka kursów i szkoleń:
 
- Metoda Dobrego Startu,
- Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
- Bajkoterapia z elementami wizualizacji,
- Logorytmika,
- Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi w edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej-
  warsztat zabaw i ćwiczeń,
- Terapia przez zabawę,
- Oczekiwania. Wymagania. Presja. Co niesie w plecaku uczeń?,
- Nowe zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży,
- Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera,
- Jak wspierać wewnętrzną motywację dziecka?-metody i techniki,
- Mutyzm wybiórczy i trudności w rozwoju społecznym dzieci.