Martyna Pelczar - pomoc nauczyciela

 
Absolwentka studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W czasie trwania studiów zrealizowała również dodatkowe przedmioty w ramach przygotowania pedagogicznego. Swoje doświadczenie zdobyła w czasie praktyk studenckich oraz podczas pracy z dziećmi na kolonii.


Uczestniczka szkoleń i kursów:
 
  • Warsztaty logopedyczne: Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym- logorytmika,
  • Kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.