Monika Jurczak - nauczyciel logopeda

Ukończyła studia pedagogiczne I i II stopnia - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie w trakcie studiów Neurologopedia z elementami tyflologopedii Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego. Ukończyła studia podyplomowe zdobywając tytuł terapeuty Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Jako pedagog posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Chce rozwijać się przez pracę z dziećmi, jako terapeuta pomagać im odkrywać siebie i świat.  W drodze do zawodu logopedy zaangażowana w pracę wolontariacką, koła naukowe, oraz akcje charytatywne, podczas których zdobywała praktykę zawodową. Doświadczenie z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością zdobyła podczas pracy OREW-ie, na praktykach w OWI i Szkole Specjalnej, doświadczenie w terapii logopedycznej małych dzieci - podczas pracy w przedszkolu.


Uczestniczka szkoleń:
 • Trudne zachowania w teorii i praktyce - Solis Radius.
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym - Solis Radius.
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) - BioMED Wrocław.
 • Logorytmika. Ruch, Słuch, Słowo - E. Bombol „Procentrum”.
 • „Terapia Ręki – Zintegrowany trening pisania SIhand - A. Rosa” - Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju.
 • Warsztaty „Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami” - PCEN w Krośnie.
 • Warsztaty „Ćwiczenia kopertowe, czyli jak w jednym ćwiczeniu zmieścić trening wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych - I. Filipiak-Kudasik „Suwak” Gabinet Terapii i Rozwoju Dziecka w Rzeszowie
 • Warsztaty „Metoda Warnkego w terapii dysleksji” - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową.
 • Warsztaty „O Praktycznych problemach diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia” – Z. Tarkowski - Uniwersytet Rzeszowski.
 • Warsztaty „Muzyka w terapii logopedycznej dzieci” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • Warsztaty „Techniki dramowe z zaburzeniami komunikacji” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • Warsztaty „Trening EEG biofeedback jako metoda wspierająca dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi” -Uniwersytet Rzeszowski.
 • Kurs Praca z dzieckiem z ADHD - ALL-ROUND GROUP Anna Puzia.
 • Warsztaty „Dogoterapia w praktyce” - OMNES sp. Z o.o.
 • Wstęp do kursu praktycznego metody pedagogicznej Montessori” - Fundacja "Ziarnko Maku".
 • Warsztaty neurologopedyczne – moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy. – A. Łada.
 • Szkolenie Metoda Dobrego Startu (część praktyczna) - M. Barańska.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I* - B. Kisiel.
 • Kurs I* i II* z zakresu Biblioterapii - W. Matras-Mastalerz - Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 • VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody terapii i wsparcia osób z dysleksją”. - Uniwersytet Rzeszowski.
 • VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „A niech gadają – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • V sesja logopedyczna „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi”.
 • Konferencja Naukowa „Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne" - Uniwersytet Rzeszowski - czynne uczestnictwo z referatem „Empatia w procesie wspomagania rozwoju dziecka”, publikacja pokonferencyjna.
 • III Rzeszowska Sesja Logopedyczna - Uniwersytet Rzeszowski.