Monika Opalińska - nauczyciel w grupie Chochliki


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Uczestniczka szkoleń:

 

  • Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania,
  • Logorytmika – ruch słuch słowo,
  • Choreoterapia – Ruch, taniec i zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą,
  • Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów,
  • Logorytmika w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna – ćwiczenia i zabawy,
  • Agresywne dziecko – gry i zabawy rozładowujące napięcie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.