Monika Opalińska - nauczyciel w grupie Raczki

AAbsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Uczestniczka warsztatów - Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania. Odbyła szkolenia: ” Logorytmika – ruch słuch słowo”,. ” Choreoterapia – Ruch, taniec i zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą, ” Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów”, ” Logorytmika w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna – ćwiczenia i zabawy”, ”Agresywne dziecko – gry i zabawy rozładowujące napięcie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.