Monika Opalińska - nauczyciel wspomagający w grupie Żabki


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Uczestniczka szkoleń:

 

  • "Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania",
  • "Logorytmika – ruch słuch słowo”,
  • "Choreoterapia – Ruch, taniec i zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą",
  • "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów”,
  • "Logorytmika w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna – ćwiczenia i zabawy”,
  • ”Agresywne dziecko – gry i zabawy rozładowujące napięcie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.